מס רכישה

מס רכישה מוטל על הרוכש זכות במקרקעין עפ"י שיעור מס מדורג. במקרים מסוימים, כמו העברת נכס מקרקעין ללא תמורה בין קרובים ניתן להשיג הפחתה בתשלום המס.
גם כאן, ישנם פטורים שניתן לממש.
באופן עקרוני גובה המס מחושב באופן הבא: שווי המכירה מהווה את הבסיס שממנו נגזר סכום מס הרכישה לפי אחוזים משווי המכירה. ככלל שווי מכירה למס רכישה זהה לשווי שנקבע למס שבח (ללא ניכוי הוצאות).
ככלל מועדי תשלום המסים הנם ביום ביצוע העסקה אך ניתן להשיג דחייה.

מס רכישה
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם שדה חובה
טלפון שדה חובה
שם פרטי שדה חובה
שם משפחה שדה חובה